Feierlechkeeten um Virowend vun Nationalfeierdag

Dest ass ee Greenevent, en ëmweltbewosst Event.

Il s’agit d’un Greenevent, un événement éco-responsable.

D’Gemeng Feelen organiséiert hiren alljärleche Virowend vun Nationalfeierdag dëst Joer ënnert dem Label Green Events fir esou den ökologesche Foussofdrock esou kléng wéi méiglech ze halen.

La commune de Feulen organise cette année sa veillée annuelle de la fête nationale sous le label Green Events afin de réduire l’empreinte écologique autant que possible.

Et ginn haaptsächlech regional an och biologesch Produiten ugebueden. Domat gëtt di regional Wirtschaft ënnerstëtzt.

Principalement, des produits régionaux et biologiques sont proposés, ce qui permet de soutenir l’économie locale de manière significative.

Duerch de Verzicht op Eeweematierial gëtt ee groussen Deel un Offall an éischter Linn vermidden. Dat, wat iwwereg bléift, gëtt reegelkonform getrennt. Beim Drock vum Flyer sou wéi all d’Affichen ass recycléierte Pabeier benotzt ginn.

En renonçant aux matériaux jetables, une grande partie des déchets est évitée dès le départ. Ce qui reste est trié conformément aux règles. Pour l’impression du flyer ainsi que de toutes les affiches, du papier recyclé a été utilisé.

Bei der Mobilitéit ziele mir op är Ënnerstëtzung: Kommt entweder ze Fouss, um Vëlo oder och mam ëffentlechen Transport. De Covoiturage ass natierlech och eng Optioun.

  • Arrêt Route d’Arlon: Buslinnen 132, 133, 935, 942, 950
  • Arrêt Mairie: Buslinnen 130, 131, 132, 133, 935

En matière de mobilité, nous encourageons votre soutien : privilégiez le déplacement à pied, à vélo ou en utilisant les transports en commun. Le covoiturage constitue également une option viable.

  • Arrêt Route d’Arlon: Lignes 132, 133, 935, 942, 950
  • Arrêt Mairie: Lignes 130, 131, 132, 133, 935

Date

22 juin 2024
Expiré!

Heure

20:15

Lieu

Am Kuebebongert
Niederfeulen
Administration communale de Feulen

Organisateur

Administration communale de Feulen
Téléphone
8127471
Email
population@feulen.lu
QR Code
Aller au contenu principal